VŠICHNI  příchozí PACIENTI se prosím nejprve zaregistrujte v ELEKTRONICKÉ RECEPCI, včetně vyřízení administrativy (recepty, výpisy z dokumentace) nebo  ODBĚRŮ, INJEKCÍ, MĚŘENÍ TLAKU.

Registraci provede každý pacient sám zasunutím své karty pojištěnce do otvoru přístroje (vpravo od dveří ordinace) a na dotykovém displeji stisknutím zvolí účel své návštěvy.

Tento přístroj přináší jasný řád do čekárny, sestřička přesně ví, kdo s čím a kdy do ordinace přišel, dokáže si lépe rozvrhnout svou práci a přizpůsobit ji příchozím pacientům.

Pocit pacienta, že už se o něm v ordinaci ví, je nezaplacení.

Doufám, že s ním budete spokojeni.