Vážení pacienti,

naše ordinace se snaží podporovat vybrané neziskové organizace, které dle našeho názoru dělají velký kus práce jednak u nás, ale i v zahraničí.

Od roku 2003 podporujeme projekty Arcidiecézní charity Praha.

ADOPCE NA DÁLKU – INDIE

ADOPCE NA DÁLKU – KONGO

Od roku 2004 podporujeme pravidelně organizaci Člověk v tísni od roku 2012 jsme členy Klubu Člověka v tísni.
Od roku 2015 jsme pravidelnými podporovateli činnosti mezinárodní organizace Lékaři bez hranic.

Od roku 2016 podporujeme Azylový dům pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi (R-mosty z.s.).