MUDr. LENKA LÍSKOVCOVÁ promovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1997 v oboru všeobecné lékařství.

Po promoci absolvovala praxi v klinických oborech v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav.

Od roku 1999 do roku 2004 pracovala jako lékařka Záchranné služby Mladá Boleslav.

Atestaci v oboru všeobecné lékařství obhájila v roce 2000.

V dubnu 2002 otevřela privátní praxi praktické lékařky v Mladé Boleslavi.

Pravidelně se účastní lékařských seminářů a kongresů, opakovaně získala Diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Nyní s platností do roku 2017.

Ordinace získala v roce 2008 a 2014 Akreditaci Ministerstva zdravotnictví jako školící pracoviště pro výuku nových lékařů.

Od roku 2014 je ordinace provozována společností MB-medilis s. r. o., beze změn personálních a provozních.

Ordinace má smlouvu na ošetření pacientů pojišťoven 111, 209, 201, 211 a 207.