ONLINE OBJEDNÁNÍ
pro všechny naše registrované pacienty po založení účtu v aplikaci
Rezervace se považuje (bez jejího včasného zrušení) za závaznou dle našeho vnitřního řádu.
POZOR! Stávající objednací systém bude funkční pouze do konce prosince 2020,
pak budou všechny Vaše osobní údaje smazány v souladu  s GDPR.