Prosím pozor!

NOVĚ V OKOLÍ NAŠÍ ORDINACE VYMEZENA ZÓNA JEN PRO DRŽITELE PARKOVACÍCH KARET!!!

Zůstává možnost krátkodobého parkování na pravé straně budovy.

Vzhledem k obtížné možnosti parkování v okolí naší ordinace doporučujeme našim pacientům event. jejich rodinám využít možnosti parkování v městském PARKOVACÍM DOMĚ v ulici Jaselská (vjezd od Úřadu práce), další možností je využít nový Parkovací dům nemocnice s vjezdem z Laurinovy ulice.