OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ NA KONKRÉTNÍ ČAS BUDE UMOŽNĚNO JEN PACIENTŮM PO PODPISU VNITŘNÍHO ŘÁDU


VNITŘNÍ ŘÁD ORDINACE a pravidla objednávání v ordinaci praktické lékařky MUDr. Lískovcové

1. Objednání na vyšetření a ošetření se provádí telefonicky, emailem event. osobně a je po odsouhlasení pacientem i zdravotnickým pracovníkem pro obě strany závazné.
2. K objednanému termínu se pacient dostaví s takovým předstihem, aby mohl být ošetřen v době pro něj vyhrazené,  její posunutí při Vašem zpoždění není s ohledem na ostatní pacienty možné a termín se potom považuje za neomluvený se všemi důsledky včetně smluvní pokuty.
3. Pacient bere na vědomí, že omluva z termínu je možná minimálně 24 hodin předem výše uvedenými způsoby.
4. V případě neomluvené absence se pacient vystavuje smluvní pokutě, jejíž výše je zveřejněna v CENÍKU ordinace na webu a nástěnce ordinace.
5. Pacient bere na vědomí, že KAŽDÉ VYŠETŘENÍ A KONZULTACE se provádějí pouze po předchozím OBJEDNÁNÍ. Včetně akutních stavů.

6. Každý, kdo vstupuje do prostor ordinace S PŘÍZNAKY RÝMY, KAŠLE NEBO BOLESTÍ HRDLA (včetně čekárny), je POVINNEN mít NASAZENÝ RESPIRÁTOR nejméně typu FFP2 přes nos a ústa.

7. Každý, kdo komunikuje s personálem ordinace, je povinen dodržovat zásady slušného chování. V opačném případě jsme oprávněni odmítnout Vám poskytovat zdravotní služby a ukončit péči o Vás pro porušování vnitřního řádu ordinace. Tato skutečnost je zakotvena v  § 41 odstavce 1 písmena b) zákona o zdravotních službách, kdy je každý povinen řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení.

Výše jmenovaný pacient a zástupce poskytovatele zdravotnických služeb berou tato ujednání na vědomí a souhlasí s nimi.