Závodní prohlídky provádíme na žádost pacienta, ev. jejich zaměstnavatele VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ. Objednací doba činí cca 10-14 dní.

NOVĚ OD 1. 11. 2017 !!

V důsledku nové právní úpravy budete objednáni až po zasláním scanu vyplněné ŽÁDOSTI  zaměstnavatelem, nebo osobně s jejím předložením sestře.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI  je ke stažení ZDE.

Prohlídky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a pacient provádí jejich úhradu hotově v ordinaci s vystavením pokladního dokladu. Ceny viz ceník.

Jako Váš praktický lékař mohu po poslední právní úpravě od 1.11.2017 (Zákoníku práce, zákona č.373/2011 a vyhlášky č.79/2013 Sb) provádět bez písemné smlouvy s vaším  zaměstnavatelem „POSOUZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI“ pouze u prací v kategorii první, nově MIMO práce s přítomným tzv. rizikem ohrožení zdraví (uvedena jsou v příloze č.2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II):

  • Práce ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb,
  • Činnosti epidemiologicky závažné
  • Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen,
  • Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků
  • Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů
  • Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí Hlasová zátěž
  • Noční práce